Szukaj
Ankieta

  Na jakim stanowisku pracujesz?

  • Dyrektorskim
  • Kierowniczym
  • Doradczym
  • Księgowym
  • Wykonawczym

  Zobacz wyniki

  Dzisiaj nie jest łatwo utrzymywać się na wysokim poziomie i jeszcze do tego oszczędzać. Nawet, gdy ma się gospodarstwo domowe, gdzie zarówno kobieta, jak i mężczyzna pracuje, nie można sobie pozwolić na wszystko, co by się chciało. Przeważnie, nowożeńcy, którzy nie dostali mieszkania w spadku, muszą je wynajmować lub wziąć na kredyt. Zarówno spłacanie rat pożyczki, jak i comiesięczne płacenie odstępnego właścicielom lokum, jest uciążliwe. Kiedy jeszcze w rodzinie pojawi się potomek, wtedy wydatki jeszcze bardziej zaczynają rosnąć. Wiadomo, że maleństwu należy zapewnić, to co najważniejsze, a także zawsze mieć rezerwę, w razie, gdyby trzeba było kupić jakieś lekarstwa lub skorzystać z konsultacji specjalisty. Takich sytuacji oczywiście nie planujemy i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale zawsze trzeba mieć na coś takiego, jakieś dodatkowe środki. Będąc świadomym różnych wydatków, warto odkładać regularnie pewną sumę pieniędzy, by móc ją wykorzystać w razie potrzeby. Idealnym rozwiązaniem tutaj jest rachunek oszczędnościowy. Zarówno jedno, jak i drugie z małżonków, może przelewać na takie konto pieniądze, jakie uda się odłożyć, by w spokoju sobie procentowały. Mając stały wgląd do konta internetowego, można zaobserwować, jak zmienia się sytuacja na koncie. Dzięki takiemu rozwiązaniu, można spać spokojnie, gdyż wie się, że w razie, gdyby ktoś stracił pracę, zawsze pozostają dodatkowo środki na utrzymanie. Jest to pewna i bezpieczna lokata na przyszłość, a gdy nie ma potrzeby jej wyciągania, rośnie ona z roku na rok. Dobrze jest nad tym pomyśleć, gdyż nawet, jeśli my nigdy nie będziemy w potrzebie, by wybrać uzbieraną sumę, może się ona przydać naszym potomkom. Bycie oszczędnym się opłaca, trzeba tylko wiedzieć, gdzie lokować fundusze. This amazing Concrete basin is made with microcement - nice and durable finish.

Archive for the ‘finanse’ Category

Przeniesienie własności nieruchomości rolnej

Zgodnie z art. 26 paragraf 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 roku spółki mogą nabywać i dzierżawić grunty i inne nieruchomości nie będące własnością państwa z zachowaniem obowiązujących przepisów. Pojęcie nieruchomości jest pojęciem szerszym i obejmuje również nieruchomości rolne. Z treści cytowanego wyżej artykułu wynika, że spółki mogą nabywać również nieruchomości rolne. Pojęcie nieruchomości rolnej określają przepisy kodeksu cywilnego art. art. 160-167 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1964 roku w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenie współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenie gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 10, z 1964 roku, poz. 96, zm. Dz.U. Nr 27, z 1971 roku, poz. 252, Nr 19, z 1976 roku, poz. 122, Nr 11, z 1982 roku, poz. 81, Nr 19, z 1983 roku, poz. 86, Nr 10, z 1988 roku, poz. 73, Nr 29, z 1988 roku, poz. 202).

Opłata sądowa za rejestrację spółki w sądzie wynosi 200 000 zł i płacona jest w znaczkach opłaty sądowej w chwili składania wniosku o rejestrację. Dokonanie wpisu do rejestru handlowego oznacza utworzenie spółki i uzyskanie przez nią osobowości prawnej.

Ocena ekonomiczno-finansowa przyszłej spółki

Ocena ekonomiczno-finansowa przyszłej spółki powinna być sporządzona w formie studium przedinwestycyjnego, zawierającego analizę rynków zbytu wyrobów produkowanych przez spółkę, analizę techniczno-organizacyjną przedsięwzięcia oraz jego ocenę finansową. Ocena ta może być przygotowana według metodologii UNIDO.

Ocena taka jest podstawowym dokumentem do podjęcia decyzji o realizacji inwestycji przez wspólników. Ułatwia ona prawidłowe obliczenie nakładów i efektów, określenie wielkości kapitału zakładowego, źródeł finansowania nakładów inwestycyjnych, środków obrotowych itp.

Podmioty zagraniczne mogą, za zezwoleniem, nabywać udziały lub akcje w istniejących spółkach prawa polskiego nie będących spółkami z udziałem podmiotów zagranicznych pod warunkiem, że powiększą w ten sposób kapitał zakładowy tych spółek. Po wpisaniu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego, do spółek takich stosuje się przepisy ustawy.

Nabywanie nieruchomości z Państwowego Funduszu Ziemi

Nabywanie nieruchomości z Państwowego Funduszu Ziemi w świetle Ustawy z dnia 24 lutego 1989 roku o zmianie ustawy o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwie rolnym (Dz.U. Nr 10, z 1989 roku, poz. 56).

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 lutego 1989 roku nabywcami nieruchomości z Państwowego Funduszu Ziemi mogą być osoby fizyczne oraz spółdzielcze, społeczne i inne organizacje prowadzące działalność rolniczą. Zasady i tryb sprzedaży nieruchomości z Państwowego Funduszu Ziemi uregulowane zostały w Zarządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 września 1982 roku w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych (MP Nr 23, z 1982 roku, poz. 205 z późniejszymi zmianami).

Własnościowe prawo do lokalu

Własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym i dotyczy całego lokalu, art. 223 paragraf 1. Jest to prawo rzeczowe ograniczone, może być wpisane do księgi wieczystej. Zgoda spółdzielni nie jest potrzebna na taką czynność (orzeczenie SN OSNCP 1970 rok, poz. 81). O zbyciu decyduje sam członek. Prawo spółdzielcze nie przewiduje żadnej formy – jedynie treść art. 75 k.c. – wprowadzający dla rozporządzeń, których wartość przekracza 10 000 złotych, formę pisemną dla celów dowodowych. W drodze analogii stosuje się przepisy o przeniesieniu własności. Ograniczenia zbywalności spółdzielczego prawa do lokalu mogą wyniknąć z przepisów o obrocie wartościami dewizowymi. Jak to wyjaśnił SN w orzeczeniu z 2 czerwca 1982 roku – (OSNCP 1983 rok, poz. 40) krajowiec dewizowy, który zawrze z cudzoziemcem dewizowym umowę o przeniesienie własnościowego prawa do lokalu, nie może domagać się przyjęcia w poczet członków spółdzielni, jeżeli umowa nabycia została zawarta bez zezwolenia właściwej władzy dewizowej, chyba że takie zezwolenie zostało udzielone po zawarciu umowy.

Użytkowanie wieczyste nieruchomości przez spółkę

Podstawą uzyskania wieczystego użytkowania gruntu przez spółkę z przewagą kapitału osób zagranicznych jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych, a następnie decyzji terenowego organu administracji państwowej stopnia podstawowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 roku w sprawie szczególnych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami (paragraf 2 ust. 3) – mogą być oddane w użytkowanie wieczyste grunty przeznaczone pod budowę budynków użytkowych lub domów mieszkalnych albo grunty zabudowane takimi budynkami lub domami. W przypadku przewagi kapitału zagranicznego (powyżej 50 %), spółka traktowana jest jak osoba zagraniczna przy nabywaniu nieruchomości.

biznesowo post finanse zagrozenia zwiazane z kredytem mieszkaniowym zarabianie przez internet promocyjna funkcja jakosc co wziac pod uwage przy kredycie mieszkaniowym f 2 post finanse f 2 zarzadzaj domowym budzetem jak zyc oszczedniej wynajmowanie czy zycie na kredyt jak wybrac mieszkanie kredyt w czasach kryzysu f 3 post finanse f 3 plusy i minusy kredytu mieszkaniowego kup nieruchomosc pod wynajmem w co warto inwestowac pewny start finansowy dla naszej pociechy chcesz porownac swoj kredyt z innymi f 4 post finanse f 4 bik cie ogranicza uwazaj na chwilowki masz ochote na szybki elegancki samochod strzez sie zbyt korzystnych ofert reklamowych kredyt konsolidacyjny dla wygodnych i myslacych f 5 post finanse f 5 nie ufaj obcym portale spolecznosciowe pomagajace finansowo postaw na firme nowoczesna rodzina na swoim inwestycje w rynek nieruchomosci f 6 post finanse f 6 rozne formy inwestycji innowacyjne technologie w biznesie inwestycje w prace badawcze uslugi finansowe dla firm podmioty sektora prywatnego f 7 post finanse f 7 umowa kredytu bankowego praktyki wyplata prowadzenie firmy oszczedzanie w banku f 8 post finanse f 8 lokata coraz wieksza ilosc bankow cv ekonomia mieszkanie f 9 post finanse f 9 wielka kariera zawodowa interesy inwestycje dotacja lokaty f 10 post finanse f 10 pozyczki banki porazki bank nabycie przez spolke gruntow i nieruchomosci f 11 post finanse f 11 przeniesienie wlasnosci nieruchomosci rolnej ocena ekonomiczno finansowa przyszlej spolki nabywanie nieruchomosci z panstwowego funduszu ziemi wlasnosciowe prawo do lokalu uzytkowanie wieczyste nieruchomosci przez spolke f 12 post finanse f 12 dzierzawa nieruchomosci rolnej uproszczenie procedury przygotowywania ocen ekonomiczno finansowych nabywanie mieszkan poprzez bhz locum uzyskanie uzytkowania wieczystego osoba fizyczna podczas nabywania nieruchomosci f 13 post finanse f 13 otworzenie rynku rozwiazania stabilizacyjne firmy prywatyzowane sposobem platnym klopoty dotyczace restrukturyzacji przyspieszenie prywatyzacji f 14 post finanse f 14 system rynkowy badanie gospodarki polityka wolnorynkowa finanse rodzinne rozpisujemy budzet rodzinny f 15 post finanse f 15 korporacje konsultingu kredytowego podstawowe czynniki programu stabilizacji banki przychodza na ratunek zycie na kredyt kredyt 0 f 16 post finanse f 16 porownanie kredytow kredyt hipoteczny wiarygodnosc kredytobiorcy najlepszy i najtanszy kredyt hipoteczny pojecie kredytu hipotecznego f 17 post finanse f 17 systemy ratalne tani kredyt oprocentowanie kredytu co to jest kredyt zdolnosc kredytowa f 18 post finanse f 18 po co sa kredyty splata kredytu karty kredytowe szybkie kredyty kredyt hipoteczny czy szybki f 19 post finanse f 19 kredyty hipoteczne rodzina na swoim popularne kredyty hipoteczne kalkulator kredytow hipotecznych kredyty hipoteczne dla firm ranking kredytow hipotecznych f 20 post finanse f 20 kredyty hipoteczne walutowe oprocentowanie kredytu hipotecznego kredyt hipoteczny warunki kredyty hipoteczne a marza porownywanie kredytow hipotecznych